Cx>: 5 X ^^L-, -r*.<2Z4L~ y f eg ZXt-^ t~g~tg>yZ- jg Z<z3—-*~t-gZ.z> 1 ZzXL. gmz* ^2^1 fÏ2L, cXzX z /X Xz*<f ZZ^g^Z--, i? 6*. <xè ge^-gge.^g, ~Z^, Zzz XX- Jp*77 <~yy g~^cr-> egg s 4? - jfy g ts erg gr ^g.Zcg^j. gZ^ '^z-^C? X/' gJ2X/2~y5^ ~yX<X jU<~ H •XX ^7' XXtXy p X X^XxX .-> X^c yC& '7

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Notulen en bijlagen van de gemeenteraad | 1836 | | pagina 10a