y x£Xsx< ■fcxy'x? Jz2Z~r ^«fc^arfeö^ _^-:7 g>^ 'x^fev^-v ^S^g^'^ÉSrS^S:- XÉ^ xéJÉÏ"*- J?^ -'^ SZi, 1 -52=*£ ^C. sf&/e'S*70f

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Notulen en bijlagen van de gemeenteraad | 1838 | | pagina 19