hr^r-fr* y* •"•*- em 7 e~i eist, eeet*<rrr7t tTïOtm eo-f tXe- ^/iay/- <é-i <^rs°i&>cyfe^'fr<x*^/ya*^/ rfpy/ rU*éy*~^4^y. /C *Le_e^?-r e?s£~- ^Px- Tt/r? éy yfev" tr7*xy &2-^- 7 X yty-yy &ypYf &M/ S£ef a>Ofo»v tat/ £U-*t/ e^t?at^t^i "e^t SK usikyy y<y 0/&wxr>-<y^t- fe#!.y~~~ytZét~«y Te/^sp-v-trr-**, /yat^r^aTn^/stv+r-*>t-y-^yzrt&, y? ^/—^y sf? p? s yf7 ss^, s sy//^y P- "'yy? &gSl^7^- y&&e^r_ty e<^ s~yy-z--t^-^' yv? y tt^y^/o y?*!//-' y/ y yy? /p**r <z<y z xxy. - Ox—--7 &-rr7Ge~yx-??yyy. i.ts ^x/ZZ; ty^t^ /£?z c&rtt^^yiv-sY p?~r>~?, 7^6 ^"1' J f /->7 t~tt-< tr^y t'// r 'ft* fitartrt*-^ ats**X~ t/T-ZtQ ^/Z-Zfy/^ Jja i-"t'; 't/ y/f^y y s x 5kxx «o^. C-7/s i/tt* 7ttS-z~- t t/'/^ /tx <7-Vv»~<k~*?'Sytzyt^tii TZg'ttti c^y y Opyé^t^'yy-iA&y*.}g^^/ys '/^-ez^-z 7. eóiftXtey aT^yJ^ctv tlt-eje- '-e^t ^C^TJy~&£*ï ^^y*e&ty7C&-*. -TtT-y^t/^yzyyT^y 6&yezTrzttfe-i-ta C00r if ^7tz Vtvt^^tX^Ty? <n a-rz x-ea /Lex?'//7<Uf ea 7&7tx*i ota-ai. 1 1! 7f7y yiy-xy t £^^7/7 y tdip? 2c<7y 7^0 y/dy^^Tje- pi-a-i defy#*-. y jr^^c ,A-^ J^€L -.. ,<7 x yy'^ x=t-, <^- ZX. X -e-t y£^ Grr^y^^e^ -y ^7

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Notulen en bijlagen van de gemeenteraad | 1842 | | pagina 48