9* ST ST ST S S s S 2^> f ;^e^> TT^zT*^ -s^s? 7/*^? <ffy E-» /-?'/ yf yy~-**T sSs S~~ S^sf'S zyy^y J^ 5^»«y 3^ s^"

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Notulen en bijlagen van de gemeenteraad | 1867 | | pagina 116a