A y /**- Ai CTOi^r7 OLe^-i fq C2&--U 3 yy^> Ö©7WÖ^^ A A 7c jf/y^,. ch-AAjl. CU* A^o aC°^-A CUe. o^ C'/z.CSZtU&yK-A CA~~?--JzS? SlS~&<—~7*1 <^-/O t 2/~&^-y* 7^7° j"^?. A /£->-> <i2^ £*e^ /tAl7^1-^V 2/co 7' GAiAa-eU^e- Je^a >^A. 7/"<3c -m é?Q/^crjJ& A %*-0<-~r-i oh—ts-y <-U"^(y~^^~ s&ZS^'^ZAZ^ aJ c-^^ "'7 A J^yf-ty^oC - yDe^zu^- QCoutf Q&UUL- ~xr-i I A^jb-ya.£-c" <e-T_ ?-2 O/^w' C^Z) C^^iJLsi^ (2-/&-yi^ a2/~L-4XA2^^ <3^4--*2-^ *hy^yfl) -d-ö-v-i. -e~~zy-e~-^^j ~&~~>-y2^ G£Zo27c*—o<^^ e>ZLcx^^ L e-^-O x "z-^' ot-^z^öAj,~y/^ Q-^f t? ey^S>A (A~¥ajz^I~ 7^ x>L-~ oit- -y ^i-i^^3(-A/*—Z? &~zr-A_ oAe- cAa- 'P*-A. 1/ V y ?u>y$- 2<-f—z*-s-<£7é—7 2"-fit->-i_ oOz-r-, 7^-0—o y-oc~-r-j (5® e^jrxiB-yfy-e^y^a-e^iAjL. c7-5oc.-^e-^z^ CUof. /c? ^£)-^c 2^0yy^- C£e_ 2L O- oAy 1S-O^-^t_ cU.je-o-> ^7" /(^jT-e^fC <TC

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Notulen en bijlagen van de gemeenteraad | 1910 | | pagina 161