-c cjxt tct s«v aCe a '(va*.^ X) cvaftii. J-tfjie 11 n an vnv be /O. *,j -cvx-C n? ^2- TOcj cc cL 'yjv CCCL e/LcvLoi eo -v/ /SyC,vC O^yi-xx-Xs /C C/*C/tO'VC^'C/)\/^ C»^> Vf c*. Wc?v -C TX,cLc, I t7C^vn, ct-Cc^ 1 I Xru -'C- O "ƒ1- fen- ci.<^ fiofc- t s /^r< c*_ J Cf f l-

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Notulen en bijlagen van de gemeenteraad | 1911 | | pagina 1