77-^-7 r vr •/-«I S^L-CzA*sC\4t~. cSy{^-^A**Ae^tsCt-e- jïv-. ■£-t*-e. - -riXXtAAc^^<~f,c»-> -r> /L fr o-n^ Sc7/3 y S~tZ- Ajy~* '<y <Z^A£ <S*£- - /^y^£> 4*-r—■p-r~^-ey£<t*~~' js/~. - J^- -itA^ AtA idtr O-y A - Ja^C 2^*' c-~-e-~y^- ^rAz»Arc^*—r- -*-**—/^-2^%--*--^-^-^&--'^' S^Ts* /?S3 XC-^« A2-<£* *.-* ^7 a -f'^T ^Ac /jy^f -~<Z- *~S

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Notulen en bijlagen van de gemeenteraad | 1914 | | pagina 72a