G-Cx-v^eTo^ f ^eldcA-t-ck.J jbj c7t7 ■&xr-trwi~<.'c>£oi^// Cr*n- 'O -*o^K~ ^/^In^tA/ey *7^ A 7 CXO-^ £L a Oc^ch- ota- pO-t*J Cpo-v*- Ae*-o-Pi 4h/kJ» /$C TitA-Aa^j 7>*^o AulP- <l+-zi^Li~~<yAeks> -T^L. 7-n -ts-esi-a t ipA^c^-y /(P P7ci?-e~-*A>*YJ /y3/ Z<s-enr7zt-a-^0 y*-2-«=fc- -?SB-o-rAP <l>-&i,aJ!\^-Gles-isoL o^e^ey^^/Ca^u^P, yy ■jA*-* <s2ói^7^ -2+-LH4te_x^a^*-^''póp\ t/o-oy- ?TlS2-&is~ tTa^d ^AAe*G~ t^i~<PlPiAL t, P^p J j -j -. s Afi J V vyx/sU u rï-c<^-J 'pA* V-AA^^, %Z^ ƒ^v/ -^Wlo <rZns<^Z> ^~*y G'As-. AP-^^D- AoCy> ~AA~PP -zy-i^E-M^c'je y^li- -Cyx~^f \^ypa^<9-^p^ .~>-ixz*-«^tju*-S2^y -aaAAo^ <-&■• AA-cPxjS-P 9p**J o^j, AuiJixA4^i<**<*-ari^J-z~0 /P&JZ/iy- Pp",fy. AAt-JL-*^tAAd Aa^> (Max h*An*ïé7tL- 4^ ^Ox ■Ucr^r /Jdl tA^g^SCx Sp) £>mX-&*~*- Im^. cU.P%. pyreJuL?^ iAct. /op*A-' 4*2^ a A, 3Pj^-a-^ Ao-e. A<- -yA***-*? J f^l4>-o-p- <C(s~c*P CkA^-, /PO-k. ttrytAe-zA-3-P t^ra^- X (Py^, (7Px A€-~<s-zr* 1~ct^ yhpPAP-BpP pph-ty7~></ ffd-~*rAïcsLB^ pPp-a^Tr' -^J /py^l~* óy/jsPA yPyiotjLx^J^Q ^U^6=2> 6J<léy. /y £7 &lc£, y^^CbT/^ A^jpy ^/CULJ^Q, ^«^Lj/: CjPAr. yf <<fP>+tA^D, Uo 4SZ*-!*- <5 ^^ï-c-e-4/^vo cP-d-tsisA, At ^AP*x^-Gue^S> cxji*-^. <7e_ cAc^ti^o ISo-^ cpo-^. (AAPP k~ jit jz^O ^A-OjePyA^r j 2-."-c? r" $~~0c<_^*— ^?->->o wr v, 'v -€J2^ -C_ -^U--^Xc%0^-C- x - 'Zso-zry jëA^s&Jl^r

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Notulen en bijlagen van de gemeenteraad | 1932 | | pagina 202