^W- 7,-- zVé /- /v^- <r Z^»-^ -7-7-T-«3- -z- z5a 7- y^r^yy <s^yy zz9 s ^y^T y y -^yy^_ Afyyy/ yyy g&y^^y- yyy s*~ yyy/ yi-&c, yylse ^y^y&czx^-y jov" ^~y. yyf _yys/z'~^g"-y^-r^yf y -^y, s s-z; y - gè^s- y>f^c^^ ^y y^~i0~z?c~~~<y y2^r2^-*-^^£^^y*-yy£y^yy£&^t-s g~~7y~zss Sy/^yf*yf yzyyy yL -yyyyyz^y z-f.^y^Z'sc'fr zz:?r ■"<'-■ rV 7 7 rZ 5* y* J y,yy (-^y^ yL. /y/i?z^ /yyj y?/. 7y-éo-zy?yy^ y7>\^z,'^^zyé-^z:^y_ y/y^< c3 c^^ytzze^-y yyyyyi y. f fyy?'?-- ygygy#/- /^ay-erYrr *y£z<yyyy,£^- ygy-cy yy ^yy*-^ y y^^yy~^yy^y-^j y^zy- z. yy^ty-z^- *^g yy g^yt^?- zygy z/V yy^y—z^" t_ y yy ^cJ^ ~gr fté-v S Z-z-v z^-t z-t^-zce^.y^.^ gt^y yy^Lé-* t y^^,. y<?-z> yg^ ggégg-y^ y-zzs -yy r/c /Js-><<- ZZz^e—zz- Z3L- Z? "A J j yfiy j c y~yji zrmyi^rz/ z?y-c-i? cf ?^£<r-i^z gpt-tz^//Lyg-ty/yyyyg/ y^^ï~^yy>~z*-£-Q~2^r-3*-e<^j £- -Z- g^y^-^r jg- //^yrzr-^L z-? - /J9a?cf~-'y]_,j sy Ss?0?g> yi <yy yyj^yy /swerA J.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1884 | | pagina 13