P2P 91- 'S Z'-cZ-t r /ir r /:Zr Z(/Pi> s< tsZf t Sf *-./ A^Z Z^PcpP^ z ■^jgsé- Z f r. <P /PAffS p-*tx*~. 'éüf^c c 't^y y* /^L/- cy&^c^yL 4yz^£/cPPï?A jz^Z*>CSC <y z&^i. vyf-1 /<ppy> y\z>- PPs^'TL^^? -zyi^/^<p PPz^oz 0-ts-esi. pcP/ePep s ZPe^Z Z/e e /o?tpy/\ cP A# #y^zc/pï7-ty -zPziPz <7^-r?s PZP Zk^fxt-ey S-ge-ë^z, AgZ "Z zP? s PS if pfó&P cP<p> ^y?z\jy c<~ ^p^P^ZzL - -■ - <Pz?e^ pazf/Lé. (,,yéCczPj&Sz Oi/fy' -*-'. ^-f-Cz- AJIP Ja<-ozy^ ZcPtPtP PPe^: SzPzP# A p/z. y^yypt s^iy? p y^tc^zs? pj^y&zZPCfZJ ^Co-I^c zZiAx/ P*^, pCtifP/z&kP, ^zxxe-C^tx^Pk ^V^wé Zpz-Z OCx*. J7 ePpZexP^geZ£xx^ '^^AZ^Zr ,y ^faxr z aPzZ^^z^/^^LPey^ PS* Z> £P(y P zz^cs zzPe, /cAcPpP -&-0--S7 - ex. P C<^r ^«1,

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1884 | | pagina 217