kl 1 a*. C ez?zy y (jo cac^* ^/Lc;/f c ^6. c. CX^Oc_^t_ *- ys <f, A £-e^ f_^yyo-ca^> y <L tC- «z-V* -^t^c ezZ-^-^y-i zL AyÊÉ^* °--t^ Z G~ *-£ /<- Z' 2- Sr £\/4 t y*6 A /y yyYojyy?x_c^ 11 yi- -1- cN-< y /6. *-^ u't-^C /yx&j£? 2, cryc-cy/vi £i. .-A fcxJ? fr c <- (9^y/$- s 6 A /T, OC^yd-ZziZ^J 1 XZX-^s An^yy -tst—' ZL CL.< \j /<Zr-T 7^ X^<_ "s. /^y~yy~ -n. Ay -cAe. S' Z v <5 2" r I -^y^— ^—zy yZz cl ■x t—yy^Jt-z s'y zl /j). AuDcyJo^c yzf^yA A~tz ZC/ cr~VCA\ l CZ (LSC^y/—ZJ—utr~*. c?^c_ --«--t_-t>^-o-o -c -«—OC ixotz -r_ k "2>-£ y t ll C^L.«^ZT y fy/y ^>-a 0-XjL^_ ><Ljzy 2^< it'-^-Z^t- ~2L ye s-z 2 tr&y. J3 cXcZf y cP yz/: ypzyy-py A =-■ yy^ tZyy &C4fl*i y s t x Sz 'y Zy e~A~yy^:yy Cy- yrz-yy y-z-Tsr' £j!^Ayyy?--<--r^' ^-'--yz>^^y^~y^c--sy Sin-err' S t Z(tXXX, t^y*' ya^-, T^r^M- Zn^/^zyyA *6^ Zz>*^ &<U~ y -c^ty-Ayzy-^-J t£— zAiy A /i<^ yJ.f/At AL/f^-y^ Az y^/yyy^ /^z:.y \^L. - /J pry/fzfz.3. i •z^ C-Zj-^ Zfys ///r.t/ïi; yy yAzté- ''Zs s^z.-ZZ-^'A-Ay^ y -cx-t-z *y yy y -J /y=yy ^y~y)-e (p. tZ? (A y7 /<%-, Z Zcx^y Zt^cAp ZA Z

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1884 | | pagina 219