.-^~ /fr. r //?VO. Z-yrr- the 4X y'"-' XX- ,X f - y" y?- chZ*~—^>1 /i X^5? <f /yyy-Jfy ,>X yy/ c?c^ y yf- y^c-^-pt^£Liy yy,. y S^-zpc^i yp* y^a^y c~&~y y-Z^y - Xv yz^cjSk^- yy^a-^<^y^ <9 y_^ XX Óy^c-c^j?£é^>vl. *-{ yhhy sf yr Xx^s-~ y^y ^y/ /y^ y^ y&ic-y Y-,.- -/. -v''- "- - ''\-~y ^~y~^?y f;X 4^ ^/y sfeSsrrM'* yt/iy/êt 'y/tyt# cy/^yy^0 y/vSyyjL *f, X/Yyp-Z*~> Y>r-i^f"öXfc <3- y^--*>cr-iy-i^yj2-^ X t X X*. s^/y^y /j JyO yZzC 'cjy v 2 y^y y^£yty^zpy&~- y^-^y' cda— Jyj/¥/^ty Jl '-<2<y, -^7t/ cz^&yz-yyy^ y yyy. y# yz y7 - -»■ - cy^,., y^cry* yy yik? ??y? 3 y^eé~r~ <yy, X aL^yy~ y&-** yyy^z y-*y &y-y7~e.y<z*^ JJ a* if. Ot P~<J^ 4)~&--tr-7 -? yy^-c A Po. (^c ydp ]$££</- yf thy ^e^t^c^-&-z-r -l^y p^y t yy&y? -2/^^-?«yi y /X-M^ yV&L <X fX/- y' -Z$, 77 yp'1 y /ffz^^y/uygsft^r^r 1?tZ-vf X>X y^r/zt-<2^X1^- X'X X'£6zpy?sy)L- /y^ttryyyS</ -2^ J7^hyhé~ /pf/.-r z-

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1884 | | pagina 220