e/flu/ fr/t> ay/f ('e/M-# ca Of a

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1884 | | pagina 236