A/?ctnsj//e t-yjr^ y/e ~^~z^ SF&&, #A '£/y///cy yyy/y/e" Jfyy// ^e/Jl/é/cy-zf#y>r- ut//At At ttye^ett atattty (A £t* Ac re 4 Ay A£^y~y?é^- a* e^ytk-' ye y/ft'c/r^» tt et t6*y AAé ^tL-Zyce £x f t -e-y /A t t iZAty >f-C -tf/etlt/cy> /e t&^e^-tAyc Aat-** Z f V/^~ êm

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1884 | | pagina 238