W -X. j/6TfU'M/^U/' Vvv-P j III I /taw pcf4y 4/u*^/A"1' o^» vn^ht^^ox 1 - Jffc( f) >1. T t /C|.0 X l(pu^i. /W*(, &/ia. X X( LLLJAI-IXIVUTJ 'V'«iu< .ct&w -VW/fcibuij il&V CUai^iAfVi _XXAU4<<p| g/M/tffvi £-vt <^)o^ (X.'j-XfeX X 'VvttuW^' n.**© 1 wj A«H' fy 1 C l ««AoiX tx i,XvX Xavh^X-^eaXe-v1 VijW (XX £t C OUvt X 2a /C7u7ct^- <J.C^- Lit <A- d £^i - flf t't Xt 'e/WA^C^ (A-e^ /iZ-CLw ,(y c| /1/f ^1^ Q^Uvt^J^ XAtXA^ ,r c P j 4/^j W^>7 -tX. v^'/CÊ-cX^t-Xs *1' <xa X/Ct <A^tA C-t£wvtJ \)ck\SJ chesw A iC'X i cXc- i l{ t f t ■tX//X^Xt luij /\J\!J\^'J I i' tf vvW^ti- jU7s\^fy\j (_X-w lX <7 c &LAdjcJLi> O I (UU„ 4i£X /vvwXaXW /X Xw A/tx? VU^.'CAX) /Wv ^t?vx/ *^1 XX^W AlAxh^^o^ (WiaL>-^U^J Xev^c£jX-Oi"v Vp-<?/c^ J If I '!)(j ,-j iu^ Xje^v t/ i; 'T K~i iI ily I f./).j xAX HxXvVCCxyv7 X{)<?A^ -(Xt/ <lx- ^^fXXoX Ê70' 'Z'i/P £x<^- 4/e^/fn^t.ew /i'-t7u-<- -fLtw XX?Xz/ J Vt7lW Xf /CXc/ (?/LA/1^tpuAo/C' XvJ LA. CwA /tAxyW A/\A - t'X)A^xaJ C?^iyAy L6- C^^rCtPC^ cw|cc?M3jl/ /V AP^VVU/ /\)<%W Jjs 4A^i?J £/|LU ^UA9 dxA^ XÊAAtJ ft C J £/Ci- c/( cz v<xv^ {A&w,tw{^.£^Ui|/ (A&tX /<7| /(^tip /tw'd- a /LM5 fjJt\jUAJ /tLvu* Xt J olxcui Vv^ofljix^^JtyOiWxJd f AXJL- /XutX-tX <t i cJjt C ix a. 1 XtfXtxX - '^V oe*^^I X f'l/' XX tn-iA.vie^-' ^Jvlaaj K^ VL \*4Utyi ^fclVvOJ 'c/l cax/7i< Cj(j%$. Jud<}( iA*< XE-U/ *\jAJIAAA/Ï) l*Aj' IJijL,vL(j f'X/X t,ia£W <StX-p 'V"U~V~^"f 1fXrt/t ÏVlj' ■^'^■'v'/l/tluj iX^yXXLtw rf-V-tyiJ c/X oil-. eJo-v 'JitJ V^irf d 1 Cfc~X di iu-<As>£-. f d Jul ^^Ê/uwj/ 1A fu^ ^/U7( SCU^t-tl t (4 -'^4 V OCT^ XL if/CC &0/?7,€)7 ■VwUXsvl tJ 'V<rlr~f X-£, 11 ^l/\,iyl<U 1^ (Jk.O/tA1 (^7 (,C.t7^Co -üCt-WC?( A/^Ü-ÜAO /\ïS^. ÖCMXJXy /jc/Lvo t -Ui üLc u^ttj/txouX Oi-avu <y| OlA-e-vv<. e«v 00 tw Voiav cC iiAi/tcicLAisi Cjtal|aX'>'-tuX L f> n v! a J 1 *-* - i *f Coiktthi*VC\ "V *D\sV\< u f> Viaaa) JtusJ XüW yij^. \%Hl\ CX^fr. f C( C/7is Of ^vv^-'W^vxj JaOaDAV x)vJlju>y^ X UjM-VwXX VO-lPA^/L b 9.. Off)) fh D I f/ X/^ /i'ivt^-iXXvtvj iX X-- *^/VXvvu<7^ WTje^J cXwie£^tXe-«^ \j 0\ofV I \id%..', \JC [id-AO ^JUtnjLvJ i/tfuv Ot?Ji €|tXXX 't/etsv* ol d 0u<b Mu I Ve Jxl J tc (ld X (XjXtX tXc (Jotycs l \5 .Uïj iJc tV.'i jt...f l itL 'r/,tii,i., vlAZLX^ Wf QOl' rc/c sn IdLlisVtj lAyw\j (D esU qJL'XiX /CC|-L XX Xt/<i7uoJ cXX^ ^>ii) £/t^Avvi-c«J /\JVlA/XJ Ut ■O/xaaaP HOTAAAO /*)C^O -C?A/ W de/ r li ttuvteW, Xr^.'Cx^ tw'Xc- j fcj "Xd■- <X^/<^OAiX/ ttrf i«iW |/^00.- Le^L i?Xo ujl X&n/ L't e»^(. t fxAAA^e^ mij (A i (iaJ< vi

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1884 | | pagina 2