I O ,f o~y -?- 'CZ/X/Ziso^i, CJ/ <2 7 -L-e <p ZZZL~éZ&? 1^-H 4 „/V ZX?z r c T r <i -A^ I 1 XD tXZzZ 7 _A 9 z c_y_^As> J2~~ AG ,J^2 ->tz/t3X <r^o /oX^Xjz <D A 9 ■Z X-^. «_-C 7, lAyi^rZ O- Q-t-fyA^ rZ^ fXX.xA- Z ~At_ -t eyf^ <*Xr-^4~ X—*t <sl- Ou^- CZeX£>23 3 7 <^*-«- - 71 5 «- ~ZZo< e7--X 2 y Z 67 Z ^-r-v <5_ yCXx-^. Sf-ré-A/ ->-> iJv 3 - C i I ^2 <-/• /2 Z s- s- <r y ,/.Q Q_C-^t x>- -7 A. 3 fi-X-^7 A-tt .1, AoZt e o^a. -f O -6-oZ -g— '^Xl-7 l~^)^OL n IACc: -7^ 7_ n<-—-—<-' ZZ A 2E?jG 3. a 2. X 3 >,z. -^Ly<«^tA^cv xx CX ZA?i^i £_<27^VA7t 2 r- t-- /fc~tp~4/~L t -*- y' t-.-i.x^-—-^-C 0£^7 ^//<L O-O-^O ^foo "-»— ZïT xX. Jz, i et-Ac. -r-j- XXi 1 l_^t_ X C 7 Z? y_ I <X<l ZX? c^XT- Av-w—X' -A yrrty' «^■-' A<L--6 -&jl^<JU^ B.e_^Ptu.~ OL^L^f-Zt. Jt-t^ fc t-' r '- T~! /q t <'f?. Z y a-- r t_jly-V*ÓLo^-Cw.<^4.< -X«i -G-XX- ^-éL-. /(7 n,<? -Z—£t_ S -£', ^ÏC, - 5 oZ f 6-7 Xb C-4-ZZZ L <2—»-1 x. J 3 77CT 6XJZ-7-»7^ O t 76 ^t^-1 1-XJA ^~2i °n Oc—7 XL 3 °L 3 C^X ^7,y? *'-£ ^r ~xz A2* -0^_. /rs-£J4

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1884 | | pagina 7