XII BLADWIJZER. Nieuwjaar. Heilgroet DLADZ. 1 Nijverheid. Adres timmerliedenvereeniging, om loonsverhoo ging343 391 Notulen raadsvergaderingen. Aanhouding van de goedkeuring en vaststelling Onderwijs. Lager. Advies van burgemeester en wethouders in zake een adres om afstand schoollokaal 4. Benoeming leden commissie van toezicht 11. Ontslag onderwijzer 71, 355, 382, 398. Benoeming onderwijzer 118, 145, 398. Middelbaar. Adres betreffende de hoogere burgerschoolmet advies33, 113, 130, 459. Adres ontheffing oprichting burgerdagschool 204, 283. Ontslag aanvrage leeraar304. Benoeming leeraar357 381 Schoolgelden405. Catalogus boeken en inventaris voorwerpen hoo gere burgerschool446. Benoeming lid commissie van toezicht. 467. Paleis van Justitie, (voormalig) Zie «Rechtsgebouw». Park (Oostbuitensingel). Rapport bouwcommissie in zake de wijze van uitvoering van het rioolplan 46, 293. Verharding van wegen 149. Aanmerking Besprekingen 145, 457. 334. 420.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1894 | | pagina 12