BLADWIJZER. ti BLADZ. Inzending rekening 1893 en benoeming commissie van onderzoek281 Rapport commissie belast met het nazien rekening 1893 320. Memorie van beantwoording van burgemeester en wethouders in zake het rapport der com- sie belast met het nazien der rekening 1893 339. Rioleeren. Goedkeuring van den post voor het dempen en rioleeren van een gedeelte van een zijtak der rivier «de Mark»430. Secretaris. Jaarwedde68. Schoollokaal. Zie «Onderwijs Schutterij. (Dienstdoende) Kosten 1895 447. Begrooting idem448. Staanplaatsen. Zie «Kermis.» Strafverordeningen. Benoeming leden in de commissie van redactie 470. Teekeninstituut. (Stads Adres tot bekoming provinciale subsidie 71. Benoeming leden in de commissie van beheer 310. Telephoon. Verplaatsing telephoonpaal Ginnekenstraat 271. Trottoir. Adres om een trottoir aan den Marksingelmet advies van burgemeester en wethouders .11. Valkenberg. Woning opzichter beplantingen442. Onderhoud445. Paviljoen427.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1894 | | pagina 15