XVI BLADWIJZER. lil. ADZ Vergunningsrecht verkoop sterken drank. Opbrengst402. Verkiezingen. Benoeming stembureau101 Verordeningen. Ontwerp-verordening brandweer. 204, 240. Verordening algemeene begraafplaats 004, 353. Ontwerp besluit heffing van liggeld 307, 383. Ontwerp-verordening heffing van een recht voor het gebruik openbaren gemeentegrond 337, 387. Ontwerp-verordening heffing van een recht voor openbare aankondigingen398. Ontwerp bouw-verordening405, Zie «Politie-Verordening». Wijziging verordening ambachtsschool. Zie «Ambachtsschool». Verslag. (Gemeente) Aanbieding verslag van den toestand der gemeente 1893 118. Verzekering tegen invaliditeit, enz. Arbeiders der gemeente453. Waterleiding. (Gemeente) Rapport betreffende het onderzoek van water 40. Crediet bestrijding van uitgaven 109, 143, 154. Levering water aan particulieren buiten de ge meente 113, 136, 146. Voorstellen betreffende de ontijzerings inrichting '179. Verlenging termijnbedoeld bij art. 22 der voor waarden, waarop water zal worden verstrekt. 289. Herstellen bestratingen tengevolge aanleg der 431. Benoeming leden in de commissie van beheer 471. Ongeval ontijzerings-inriehting477.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1894 | | pagina 16