BLADWIJZER. XVII IÏLADZ. Wegen. (Gemeente Adres in zake de verbetering van den weg, ge naamd de Westbinnensingel 46, 57, 113, 143, 153. Adres in zake het leggen van kabels. Zie «Electrisch licht». Adressen betrelfende de verbetering van den weg Breda Moerdijk313. Onderhoud422 423 429 Bestratingen440 Wethouder. Ontslag-aanvrage79. Benoeming79, 115. Zetters. (College van) Benoeming van candidaten284. Besluit, houdende benoeming van leden 382. Ziekenhuis. (Stedelijk) Benoeming lid commissie van beheer 469.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1894 | | pagina 17