BLADWIJZER. ni. adz. Aanbestedingen. Aanleggen electrische geleiding tusschen het pomp station te Dorst, het bureau waterleidingenden watertoren te Breda3. Leveren schoolboeken 1894 19. Leveren schoolbehoeften 1894 19. Onderhoud gemeentewerken en-inrichtingen 1894 19. Leveren hooi, stroo, enz. voor de paarden ge meente-reiniging 19. Leveren ijzersteentegels72, 112. i> en leggen trottoirbanden aan de Leuve naarstraat 72 Leveren steenslag en riviergrind72. gegoten ijzeren meerpalen .72. hardsteen voor drie trappen aan de Singelgracht72. Baggeren specie in de openbare wateren. 153. Leveren eiken- en iepenhout voor bruggen 153. Maken verplaatsbare muziektent197. Leveren steenkolen voor het gemeentehuis, enz. 197. Rioleeren, verbreeden der bestrating enz., inden Nieuweweg217. Bestraten met ijzersteentegels van trottoirs in de nieuwe straten217.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1894 | | pagina 3