BLADWIJZER. VII ISLADZ Bouwpolitie. Zie «Verordeningen». Brandweer. Zie «Verordeningen». Burgemeester. Jaarwedde68 Burgerlijke Stand. Benoeming ambtenaar80, 117. Commissaris der Koningin. Overlijden199. Aanvaarding betrekking334. Dierenbescherming. (Vereeniging voor) Verzoek om een asphyxiatietoestel305375 Dierenmishandeling. Adres in zake28, 113, 129. Eigendommen der gemeente. Onderhandsche verkoop gedeelte sloot. 3. Onderhandsche aankoop grond, gelegen onder Oosterhout3. Voorstel tot verkoop boomen15, 24. Verkoop bouwterrein aan den hoek Tolbrugstraat en Nieuweweg 18, 49, 65, 116, 206, 253, 273, 286. Verhuring stal en koetshuis achter het huis «Het Liggend Hert»24, 76. Verhuring gedeelte der voormalige Latijnsche school25, 76. Verhuring stuk gemeentegrond, genaamd «Bel fort» 26, 76. Verhuring huis aan de St.-Annastraat. 26, 76. Verhuring wachthuis ambtenaren aan de Nieuw- strqat. 27 76,

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1894 | | pagina 7