VIII BLADWIJZER. BLADZ. Verkoop boomen, staande aan den gemeenschap- pelijken weg naar Strijbeek27, 116. Rooiing boomen aan den Teteringsche Dijk 33, 58. Adres in zake huur kelder achter het huis «liet Liggend Hert» .53, 153. Verkoop gemeentegrond aan den Achterom 54, 116, 172. Openbare verhuring gemeentegrond nabij den watertoren57, 153. Verkoop gedeelten sloot aan het Kloosterplein 101, 172. Aanvraag om koop van gemeentegrond aan de zuidzijde der straat langs de Stallenkazerne 108, 250, 261, 324, 358, 386, 458. Woning opzichter beplantingen. 112, 442. Verkoop gemeentegrond aan de Leuvenaarstraat 127, 185, 187, 208, 247, 252, 315. Wegruiming brandspuithuis aan de Ginneken- straat149, 266, 293, 304. Verpachting grasgewas174. Ruiling van grond met het R.-K. kerkbestuur van de H. Barbara te Breda 208246 258 Verkoop boomen in het Valkenberg, enz. 336, 356, 395. Verkoop eerepoorten345, 377. Onderhoud urinoirs423. pompen430. Aanvragen om huur van gedeelten bovengrond van de gedempte Oude Vest459. Electrisch licht. Adres tot aansluiting aan een op te richten cen- traal-station226. Prae-advies van burgemeester en wethouders in zake bovengenoemd adres259. Adres om vergunning tot het leggen van twee kabels 124, 147, 193. Besprekingen levering electrisch licht door de gemeente443.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1894 | | pagina 8