BLADWIJZER XI BLADZ. Kermis. Voorstel verpachting staanplaatsen voor draaimolens 310, 378. Verhooging tarieven voor staanplaatsen 404. Kiosk. (Muziek-) Aanbieding ontwerp-teekening met rapport bouw commissie 97 Koninginnen. (Bezoek van HH. MM. de) Herdenking van den dag van 25 September 1894. 333. Crediet tot dekking der uitgaven van de feesten. 352, 384. Landbouw. Adres Nederlandsche Protectionistische vereeni ging 7306, 371. Liggeld. Zie «Verordeningen». Loonsverhooging. Zie «Nijverheid». Mannenhuis. (Oude) Af- en overschrijving begrooting39. Rekening 1893 120, 196. Benoeming lid bestuur226. Begrooting 1895 en benoeming commissie tot onderzoek356. Goedkeuring idem395. Mark. (Dempen en rioleeren zijtak Zie «Rioleeren.» Mastbosch. Adres aan den minister van financiën. 424. Medische politie. Adres Nederl. maatschappij ter bevordering van nijverheid betreffende verontreiniging der at mosfeer 5 Adres vereeniging Nederlandsche patroons «Boaz» 224.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1894 | | pagina 11