BLADWIJZER. Aanbestedingen. Bi.adz. Onderhoud gemeente-werken en inrichtingen 23, 335, 359, 410. Leveren schoolboeken24, 334, 410. artikelen handwerken.24, 334, 410. i> schoolbehoeften 24, 334, 410. 30 ijzeren waarschuwingsborden 24. Rioleerenleveren trottoirbandenverhardenenz. Marksingel, enz68. Rioleeren, vernieuwen bestrating, enz. Pasbaan 68. Maken tochtportaal in vestibule raadhuis. 69. Leveren 12 ijzeren meerpalen69. Afheinen terrein inundatiesluisenz69. Vernieuwen, enz. bestrating Naar de Gasthuisvelden 50, 71, 116. Plaatsen beerputten school Kloosterlaan .116. Bouwen woning opzichter beplantingen in Val kenberg 67, 112, 170. Maken van 4 openbare waterplaatsen 81, 112, 170. Leveren van porphyr- en grèskeien 170. Leveren van 27000 stuks ijzersteentegeis 171. Leveren van 80 M.3 steenslag en 100 M.3 riviergrind. 171. Maken volksbadplaats200. Verkoop voor afbraak voormalig rechtsgebouw 200. Bouwen van 4 arrestantenkamers en privaat bij bureau van politie212.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1895 | | pagina 3