XII BLADWIJZER. BLADZ. Instellingen van weldadigheid. Brieven betrekkelijk namen op kiezerslijsten .126. Instructie. Instructie voor havenmeester, enz. 254, 271. interpellatie. Glibberigheid der straten29. Verslag der commissie middelbaar onderwijs .84. Nazien rekening gesticht voor R.-K. oude-vrouwen156 Opening Tolbrug op bepaalde uren158. Uitbetaling loonen, enz201. Borgtocht havenmeester, enz265. Onderwerpen niet op de agenda voorkomende 285. Jaarwedden. Marktmeester364. Commissaris van politie366. Agenten van politie367. Kadastrale plans. Kosten van vernieuwing262283 Kasopneming. Aanbieding proces verbaal 87, 188, 255, 359. Kasteelplein. Vernieuwen keibestrating376, Kermis. Verpachting staanplaatsen voor draaimolens 296. Keurmeester. Voorstel benoeming keurmeester van slachtvee en vleesch 405. Kiezerslijsten. Brieven van de instellingen van weldadigheid be trekkelijk namen op kiezerslijsten 126.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1895 | | pagina 12