Notulen raadsvergaderingen. Onderhoud. Onderwijs. XIV BLADWIJZER. BLADZ. Bespreking voorlezing3 Voorstel van burgemeester en wethouders. .66. Rectificatie185. Vaarten, grachten, beschoeiingen en muren .371. Pompen371 Volksbadplaats374. Boterhal376, 381. Gemeente-beplantingen382. Wilhelmina-park383. Lager. Benoeming onderwijzer(es) 7, 8, 34, 77, 132, 292, 339. Inlichting voordracht8, 339. Toepassing van art. 70 gemeente-wet op be noeming onderwijzeres33. Schorsing besluit benoeming onderwijzeres 65. Intrekking besluit benoeming onderwijzeres 65. Benoeming leden commissie van toezicht.93. Ontslagaanvrage door onderwijzer(es) 257, 337. Kosten van het stichten van schoollokalen 384. Middelbaar. Motie betrekkelijk de hoogere burgerschool .94. Ontslag-aanvragen van leden der commissie. 126, 187. Adres betrekkelijk de hoogere burgerschool. 133, 172. Benoeming leden commissie. 167, 187, 200, 215, 406. Definitieve benoeming leeraar207. Catalogi van bibliotheek en physisch kabinet. 210. Adres tot bekoming van hoogere subsidie 232. II o o g e r. Voorstellen betrekkelijk verplaatsing gymnasium. 24, 67, 110, 139.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1895 | | pagina 14