BLADWIJZER. XV BLADZ, Adres van rector gymnasium, om toestemming tot aanvaarding betrekking van schoolopziener 78. Benoeming curator405. Oninbare posten. Goedkeuring staten van oninbare posten 289. Ontijzerings inrichting. Zie Waterleiding«. Oude Mannenhuis, Zie »Mannenhuis«. Oude Vrouwenhuis. Zie »Vrouwenhuis«. Paardenstal. Verplaatsing paardenstal Paleis van justitie. Zie »Rechtsgebouw«. Park. Zie Wilhelmina-park«. Zie »Valkenberg«. nabij suikerfabriek. 163, 202. Pensioenen. Aanvrage om pensioen door brugwachter. 67, 82. Idem dooi' concierge raadhuis. 110, 173. Nadere vaststelling pensioensgrondslag van den heer Iledick169. Aanvragen om pensioen' door armenknecht bij het burgerlijk armbestuur188, 212. Aanvrage om ontslag en pensioen door haven meester, enz191, 263, 286,

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1895 | | pagina 15