Pensioenfonds. Pensioenfonds. (Gemeente Politie. Politie-verordening. Pompen. Raad. (Gemeente) Raadhuis. Zie »Gemeentehuis«. Raadsleden. XVI BLADWIJZER. BLADZ. Pensioensgrondslag vischafslager311. Idem gemeente-aanplakker311. Aanvrage om pensioen door commissaris van politie312, 335. Pensioensgrondslag leeraar burgeravondschool. 208. Regeling van een Noord-Brabantsch pensioenfonds voor weduwen van gemeente-ambtenaren 55. Rekening en verantwoording 1894 en benoeming commissie tot onderzoek. .112, 138. Benoeming lid in de commissie253. Adres van politie-agenten om vrije geneeskundige hulp en geneesmiddelen 258, 277, 367. Verzoek om pensioen door commissaris .312, 335. Jaarwedde commissaris van politie.. 366. Jaarwedden politie-agenten367. Wijziging294, 325. Voorstel tot schrapping post onderhoud pompen. 371. Besloten vergadering 30, 62, 65, 84, 102, 124, 158, 167, 184, 214, 230, 246, 289, 307, 332, 353, 416. Schorsing vergadering 65, 68, 71, 102, 158, 246,307. Verhindering tot bijwoning vergadering 31, 63, 85, 205, 309, 399. Beëediging en installatie van herkozen raadsleden. 249. Verhindering tot bijwoning vergadering. 31, 63, 85, 205.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1895 | | pagina 16