Rechtsgebouw. Rechtsgeleerde commissie. Reglement van orde voorstellen tot wijziging van het reglement van orde voor den gemeenteraad. 41, 42, 66. Reiniging. (Gemeente Rekening. (Gemeente Renten. Schilderswerkplaats. Schoollokalen. Schoolopziener. Schuiten. Bladwijzer. xvii bladz. Voorstel tot verkoop van het voormalig rechts gebouw 462, 200, 342. Inwinnen advies betrekkelijk verkoop van grond. 414,416. Voorstel tot wijziging verordening regelende jaar wedden personeel236 Benoeming leden in de commissie. 252408 Voorstel tot tijdelijke benoeming directeur. 402. Sluiting rekening 1893206. Aanbieding rekening 1894 en benoeming commissie van onderzoek225. Rapport commissie belast met het nazien rekening 1894288. Graan- en geldrenten384. Voorstel tot bouwen schilderswerkplaats aan de ambachtsschool128. Kosten van stichting384 Adres van rector gymnasium, om toestemming tot aanvaarding betrekking van schoolopziener. 78. Besluit tot openbaren verkoop van schuiten. 136, 171.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1895 | | pagina 17