XVIII BLADWIJZER. BLADZ. Secretarie. Voorstel tot benoeming hoofdcommies. 92, 172. Verordening heffing leges en expeditiegelden ter secretarie, enz295, 327. Staangeld. Verordening heffing staangeld voor gebruik van gemeentegrond76. Stembureau. Benoeming stembureau voor verkiezing provinciale staten130. Idem voor verkiezing gemeenteraad 190. Straatnamen. Voorstel tot geven en wijzigen van straatnamen. 36. Strafverordeningen. Benoeming leden in de commissie van voorbe reiding 052, 408. Subsidie. Adres ter bekoming van hoogere subsidie voor de hoogere burgerschool232. Adres ter bekoming van subsidie voor stads- teekeninstituut86 Adres ter bekoming van subsidie voor oprichting kookschool255. Teekeninstituut. (Stads Adres tot bekoming provinciale subsidie .86. Ontslag-aanvrage als lid der commissie. 163, 187. Benoeming leden in commissie 254 270 284. Telefoon. Overeenkomst bediening alarminrichtingen, enz. 87. Torenwachters. Besluit tot toekenning van wachtgeld aan de beide torenwachters82

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1895 | | pagina 18