BLADWIJZER. XIX BLADZ. Tramsporen. Adres tot aanleg van tramsporen op het Stations plein342, 411. T rottoir. Adres om trottoirs aan den Westbuitensingel, met advies van burgemeester en wethouders 11 Adres om trottoir bestrating in de Godevaert- Montensstraat258. Urinoir. Nieuw urinoir aan de Gasbrug377 Valkenberg. Ontwerp-teekening betreffende beplanting toegang Valkenberg332 342. In orde brengen terrein hoofdingang 378. Vergadering Zie »Raad«. Verkiezingen. Benoeming stembureau130, 190. Onderzoek geloofsbrieven van herkozen raadsleden. 224. Verloskundigen. Klachten over verloskundige hulp395. Verordeningen. Verordening heffing recht voor gebruik van open baren gemeentegrond32. Verordening heffing recht openbare aankondigin gen 5586 Verordening regelende de bouwpolitie. 72, 73, 86, 294, 325, 348. Verordening heffing staangeld voor gebruik van openbaren gemeentegrond76, 187. Wijziging verordening regelende jaarwedden personeel gemeente-reiniging 236. reglement van orde gemeenteraad. 41, 42,66. politie-verordening. 294, 325,. 348.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1895 | | pagina 19