BLADWIJZER. XXI BLADZ. Scheikundig onderzoek van het water. 229. Benoeming leden in de commissie408. Aanbrengen van standpijpen372. Weduwen. Besluit tot uitkeering van wedde aan weduwen van gemeente-ambtenaren220. Reglement van een N.-Br. pensioenfonds voor gemeente-ambtenaren55. Werkinrichting. Adres van de vereeniging »Bredasche Armenzorg«, daarbij verzoekende »het hoog huis« in huur te mogen ontvangen ten einde daarin eene werk inrichting tot stand te brengen319. Wethouder. Benoeming251 Wilhelmina park. Adres betreffende het losloopen van honden218 Aanlegkosten379. Onderhoud383. Zetters. (College van) Besluit, houdende benoeming van leden. 246, 255, 269. Circulaire in zake voordracht ter benoeming van leden333. Ziekenhuis. (Stedelijk) Benoeming lid commissie van beheer 407.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1895 | | pagina 21