KLAUWIJZER. XXIII HOOFDSTUK XIII. Inrichtingen in verband staande met de uitoefening van handel en verdere bedrijven. Hladz A. Middelen van vervoer te water 409. B. Middelen van vervoer te land 4'10. C. Agentschap van de Nederlandsche bank 410. D. Broodzetting410. E. Gemiddelde prijzen van het brood in 1895 410.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1895 | | pagina 23