Aankondigingen. (Openbare) Aanplakker. (Gemeente Afdeelingen. Ambachtsschool. IV BLADWIJZEB. BLADZ. Metselwerk voor schilderswerkplaats aan de am bachtsschool212. Leveren van hardsteen voor 3 trappen aan de Singelgracht212 Leveren van bezaagd eiken- en iepenhout voor bruggen212. Leveren van 50 M.s grindzand voor voetpaden 212. steenkolen voor gemeentehuis, enz. 212. haver, hooi, enz. voor paarden ge meente-reiniging 266. Leveren kiezelzand voor voetpaden in Valkenberg. 267. Rioleeren en dempen van een deel van den zijtak der rivier »de Mark« 263, 287, 322. Leveren van bureaubehoeften 334 410. drukwerken 335, 363, 370, 410. Bepuinen en begrinden van den Oranje-Singel 312, 349, 363. Verordening tot heffing van recht voor open bare aankondigingen5586 Belooning62 Vaststelling pensioensgrondslag311. Verdeeling van den raad in afdeelingen tot onder zoek begrooting253. Aanvaarding herbenoeming lid in de commissie21. Voorstel der commissie om eene zelfstandige schil derswerkplaats te bouwen129. Ontslag-aanvrage als lid der commissie 187. Adres van de weduwe van onderwijzer in 't smeden om eene gratificatie 207, 219, 220, 257. Benoeming leden in de commissie .228, 231, 406.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1895 | | pagina 4