Ambtenaren. (Gemeente Archief. Armbestuur. (Burgerlijk) Armenzorg. (Bredasche) Badplaats. (Volks) Bank. (Amsterdamsche) Bank van leening. BLADWIJZER. V BLADZ, Besluit tot uitkeering van wedde aan weduwen van gemeente-ambtenaren220. Reglement van een N.-Br. pensioenfonds voor weduwen van gemeente ambtenaren .55. Verordening heffing leges bij het archief, enz. 295, 327. Af- en overschrijving begrooting 1894. .51. Rekening en verantwoording 1894. 188, 229. Pensioensaanvrage door armenknecht 188, 212. Benoeming lid190. Af- en overschrijving begrooting 1895. 316. Adres der vereeniging »Bredasche Armenzorg«, daarbij verzoekende in huur te mogen ont vangen het gemeente-gebouw, genaamd »het hoog huiscc319, 401. Aanbieding teekening50. Rapport der bouwcommissie113. Voorstel van burgemeester en wethouders, met advies der bouwcommissie148. Verslag aanbesteding200. Onderhoud en toezicht374. Opnemen van gelden247. Rekening en verantwoording 1894. 170, 230. Verzoek van burgemeester en wethouders van Leidenom adhaesie in zake particuliere banken van leening356.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1895 | | pagina 5