VI BLADWIJZER. BLADZ. Beëediging. Zie «Raadsleden. Begrooting 1894. (Gemeente Af- en overschrijving. 5, 506466 80136, 169, 186, 189, 206. Wijziging12, 32, 89. Begrooting 1895. (Gemeente-) Af- en overschrijving. 86, 129, 162, 169, 186, 228,283, 294, 310, 313, 348, 357. Wijziging93, 263, 409. Begrooting 1896. (Gemeente) Aanbieding253 Samenstelling afdeelingen tot onderzoek 253. Verslag centraal-rapporteur betrekkelijk het onder zoek 352. Behandeling begrooting364. Machtiging brengen van wijzigingen 397 Goedkeuring door den raad397. Bestekken en voorwaarden openbare werken. Zie «Aanbestedingen.» Bestraten. Vernieuwing keibestrating Kasteelplein. 376. Verzoek tot bestrating van den Nieuwe Haagdijk. 403. Boomen. Besluit tot openbaren verkoop van boomen. 335401 Boterhal- Onderhoud376, 381. Bouwcommissie. Rapport in zake bestekken en begrootingen van openbare werken21

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1895 | | pagina 6