BLADWIJZER. VII BLADZ. Voorstel in zake verplaatsing gymnasium. 24. Verslag omtrent rapport betrekkelijk ongeval ont- ijzeringsinrichting52. Verslag omtrent opzichterswoning in Valkenberg en waterplaatsen112. Verslag omtrent volks-badplaats 113, 148. Verslag omtrent bouwen van arrestantenkamers. 201. Verslag omtrent rioleering en dempen zijtak rivier »de Mark«287. Benoeming leden en voorzitter. 408. Bouwpolitie. Verordening regelende de bouwpolitie. 72, 73, 86. (Verslag der commissie volgt achter bl. 416). Wijzing verordening294 325. Verzoek tot ontheffing van bepalingen. 409. Brandspuit- Besluit tot openbaren verkoop van brandspuiten. 136,171 Brugwachter Aanvrage om pensioen67, 82. Burgerlijke stand. Benoeming ambtenaar252. Verordening heffing leges en expeditiegelden aan het bureau burgerlijken stand, enz. 295, 327. Catalogus. Overlegging van catalogi van bibliotheek, physisch kabinet, enz. der hoogere burgerschool. 210. Commissaris van politie. Verzoek om pensioen.312, 335. Jaarwedde366.' Commissiën. Voorziening in vacaturen. 253

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1895 | | pagina 7