Concierge. Drukwerken. Eigendommen. (Gemeente VIII BLADWIJZER. BLADZ. Zie »Gemeentehuis« -Kosten van stukken, die gedrukt worden. 370. Goedkeuring voordracht tot heffing van een recht voor gebruik van openbaren gemeentegrond 32. Goedkeuring besluit tot verhuring van gemeente grond.32. AdreS tot aankoop of huur van gemeentegrond bij het Stadserf, met advies van burgemeester en wethouders32. Adres tot aankoop van gemeentegrond aan de Kloosterlaan. 74, 121, 161, 186, 358, 414. Verordening heffing staangeld voor gebruik van gemeentegrond76 Adres tot aankoop van gemeentegrond aan de Van Bergenstraat 105, 138, 162, 186. Besluit tot openbaren verkoop van schuiten en brandspuiten136, 171. Idem van het voormalig rechtsgebouw. 139, 200. Adressen tot voortgang der huur van gemeente grond aan de Houtmarkt216, 257. Besluit tot onderhandschen verkoop van het ijzeren hek van het voormalig rechtsgebouw 246. Adres tot aankoop van gemeente-eigendommen aan de Nieuwstraat 256, 284, 297, 323, 349. Adres tot aankoop van gemeentegrond aan de Valkenstraat313, 353, 402. Adres tot huur van het gemeentegebouw, genaamd „het hoog huis"319401 Besluit tot openbaren verkoop van boomen. 335 401 Adres tot aankoop van grond aan de Leuvenaars straat 358, 416.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1895 | | pagina 8