BLADWIJZER. IX BLADZ. Opbrengst verkoop van gemeente-eigendommen 396. Adres tot aankoop van grond aan het Van Coothplein403. Adres betrekkelijk verzekering van gemeente- Fonds Gewapenden Dienst. Aanbieding van eenige exemplaren van het verslag357 Gaarder van rechten en loonen Ontslag- en pensioenaanvrage door gaarder van rechten en loonen192, 263, 286. Voorstel in zake benoeming van gaarder van rechten en loonen192, 209, 226. Behandeling instructie254, 271 Gang Verzoek tot herstelling eener gang op den Haag- Gasfabriek. Benoeming leden commissie407. Gelden. Opneming gelden Amsterdamsche Bank 247. Geldleening. Sluiting tijdelijke geldleening 247, 257. Geloofsbrieven Onderzoek geloofsbrieven van herkozen raadsleden. 224. Gemeentehuis. Adres van concierge om ontslag en pensioen109, 173. Benoeming concierge132. oorstel in zake benoeming concierge. 165. eigendommen 270. dijk 210, 221, 263, 293.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1895 | | pagina 9