Gerechtsgebouw. Gesticht R. K. oude vrouwen. Gezondheids-commissie. Gratificatiën. Grond. Gymnasium. Havenmeester. Hee mraad. X BLADWIJZER. BLA-DZ. Zie sRechtsgebouw". Rekening 1894 en benoeming commissie tot onder zoek 89, 137, 178. Interpellatie betrekkelijk nazien der rekening. 156, 173. Benoeming lid406 Verzoek om gratificatie door voerman gemeente reiniging 65. Aan directeur gemeente-reiniging 90, 125. Verzoek om gratificatie door M. van Aart 122. Idem door de wed. van den onderwijzer in het smeden aan de ambachtsschool 207 219 220 257. Besluit tot uitkeering van wedde aan weduwen van gemeente-ambtenaren 220^ Zie „Eigendommen/' Zie «Onderwijs (hooger).« Ontslag- en pensioen-aanvrage door havenmeester 192, 263, 286. Voorstel in zake benoeming van havenmeester 192, 209, 226. Behandeling instructie254, 271. Mededeeling benoeming van een heemraad in het heemraadschap van «Mark en Dintek 64.-

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1895 | | pagina 10