BLADWIJZER. XI BLADZ. Hek. Besluit tot onderhandschen verkoop van het ijzeren hek van het voormalig rechtsgebouw 246. Honden. Adres betreffende het losloopen van honden in 't Wilhelmina-park218. Höofdelijke omslag. Beschikkingen van de gedeputeerde staten in zake bezwaarschriften 81, 110, 162, 310, 347, 399.1 Bezwaarschriften aan den Raad 11, 65, 110, 163, 228, 246, 283, 348, 409. Besluit heffen van een hoofdelijken omslag, met antwoord van burgemeester en wethouders. 34, 86. Derde aanvullingskohier, dienst 1894 77, 86. Kohieren, dienst 1895 107, 136. Staat oninbare posten111. Primitief en eerste aanvullingskohier, dienst 1895 159, 186. Tweede aanvullingskohier, dienst 1895. 294, 307, 309. Missives van de gedeputeerde staten met bezwaar schriften van ingezetenen tegen hunnen aanslag in den hoofdelijken omslag 211, 296, 316, 348. Wijziging verordening400. Hoogere Burgerschool. Zie «Onderwijs (middelbaar). Huur. Adressen tot voortgang der huur van gemeente grond aan de Houtmarkt216. Adres tot overdracht der huur van het huis boven de Boterhal337. Installatie. Zie «Raadsled en.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1895 | | pagina 11