XII BLADWIJZER. BLADZ. Kermis. Zie Verpachtingen". Keurmeester van vee eu vleesch. Aanvrage om pensioen door keurmeester .29, 73. Benoeming keurmeester 39, 119, 140, 164, 190. Voorstel tot in gebruikgeving van eenige localiteit aan keurmeester .311. Krankzinnigen. Verplegingskosten van behoeftige krankzinnigen 411. Landbouwcnrsus. Verzoek der »N.-Br. maatschappij van landbouw" tot kostelooze bekoming van lokalen tot het houden van een winterlandbouwcursus 309. Leening. Zie »Geldleening". Legaat. (Van Cooth) Combinatie van rekeningen onder één hoofd van rekening in het groothoek 148. Lijnbaan. Zie «Eigendommen". Mannenhuis. (Oude-) Benoeming voorzitter 29. Ontslag-aanvragen als regent 57, 58. Benoeming regenten 118, 144, 198. Rekening 1895 170, 223. Toestemming in de doorhaling hypothecaire inschrijving 334. Wijziging reglement 363. Begrooting 1897 366, 414,

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1896 | | pagina 12