XIV BLADWIJZER. BLADZ. Middelbaar. Benoeming leden commissie .29, 401. A oorstel tot deelneming aan het pensioenfonds door leeraren hoogere burgerschool .80, 108, 115. Ontslag-aanvrage door leeraar hoogere burgerschool 308. Benoeming leeraar hoogere burgerschool 353, 385. Kosten van het middelbaar onderwijs 379, 401. H o o g e r. Voorstel tot deelneming aan het pensioenfonds door leeraren gymnasium80. Voorstel van het college van curatoren tot verhooging jaarwedde concierge 272. Ontslag-aanvrage door leeraar gymnasium 308. Benoeming leeraar gymnasium 353367. Benoeming lid college van curatoren 461. Ongeluk. Zie «Verzekering tegen ongelukken". Onde-mannenhuis. Zie «Mannenhuis". Oude-vrouwenhuis. Zie «Vrouwenhuis". Paardenstal. Adres tot afstand van grond in 't Valkenberg tot bouwen paardenstal 6, 49, 74, 165. Park. Zie «Valkenberg". Pensioenen. Aanvrage om pensioen door keurmeester van slachtvee en vleesch29, 73. Aanvrage om pensioen door agent van politie 251302325.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1896 | | pagina 14