VI BLADWIJZER. BLADZ. Belasting. (Personeele) Verleenen van vrijstelling van betaling personeele belasting aan ambtenaren 149, 172, 199. Beplantingen. (Gemeente-) .Taarwedde opzichter beplantingen 377, 391. Reorganisatie428. Bestekken en voorwaarden openbare werken. Zie «Aanbestedingen". Boonien. Zie «Eigendommen". Borgtocht. Vaststelling borgtocht boekhouder gasfabriek en water leiding 299. Bouwcommissie. Rapport in zake bestekken en voorwaarden van aan besteding 52. Voorstel tot aanbesteding in massa 52, 65. Advies in zake bouwen woning voor directeur ge meente-reiniging 130. Benoeming leden en voorzitter 464. Bouwpolitie. Ontheffing van bepalingen der verordening 22. Toepassing van bepalingen der verordening ten aan zien eener sloot269, 303. Brandkast. Aanschaffen nieuwe brandkast voor gemeente-ont vanger 398, 400, 410.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1896 | | pagina 6