bladwijzer. vii bladz. Brandweer. Wijziging verordening Burgerlijke stand. Benoeming ambtenaar Concessie. Zie »Tram". Concierge. Zie Onderwijs (Hooger)". Zie »Ziekenhuis (Stedelijk)". Eigendommen. Adres van De Messkmaker te koop aanbiedende zijne eigendommen aan de Oude Vest 299. Eigendommen. (Gemeente-) Verkoop grond aan de Veikenstraat 4. Adressen tot aankoop van grond in 't Valkenberg (G, 43, 49, 74, 133, 138, 165, 234, 268. Adres tot aankoop grond aan de Leuvenaarsstraat 7, 17. Verkoop boomen en schaarhout -17, 29. Adressen tot aankoop van grond aan de Kloosterlaan (19, 31, 37, 56, 57, 68, 113, 143, 170, 205, 220, 250, 254, 296, 308, 330. Adressen tot aankoop van grond aan het Van Cootli- plein.34, 332, 359. Wijziging voorwaarden betrekkelijk verkoop grond aan de Valkenstraat 39, 67, 112. Adres tot vervanging van eene heining door een muur in 't Valkenberg 44. Adres tot het maken van een uitgang in 't Valken berg 45, 71. Voorstel tot ruiling met het departement van oorlog 50, 313. Adres tot koop van den kelder aan de Boschstraat (63, 153, 194. 9. 259.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1896 | | pagina 7