VIII BLADWIJZER. BLADZ. Adres tot huur van liet jaagschippershuis 114, 170. Bouwen woning voor directeur gemeente-reiniging 130. In orde brengen hoofdingang Valkenberg 133, 263. Adres tot huur en koop van eene gang aan de Hout markt .220,251,296. Verkoop hoornen Haagweg228, 299, 316, 330. Afstand grond van gedempten zijtak der rivier »de Mark"283, 297. Adres tot aankoop grond bij stedelijk ziekenhuis 330360. Aankoop grond aan de Veemarkt 337, 346. Verzoek tot voortzetting der huur van grond aan den Sluissingel voor lijnbaan352, 384. Adres tot aankoop van grond aan »de Loopschans" (361, 423, 450. Adres van het departement Breda der maatschappij ter bevordering van nijverheid, om voor eene te houden tentoonstelling gemeente-terrein kosteloos in gebruik te mogen hebben, enz. 362, 424. Verzoek tot voortzetting der huur van den kelder onder de boterbal 362, 418. Rioleering en demping van een gedeelte van de Gampel 378, 397. Onderhoud gemeenschappelijken weg naar do BeR gische grenzen 378, 396. Kosten onderhoud gemeentehuis 379. Voorstel tot verkoop van buiten gebruik gestelde voorwerpen 418. Adres tot het maken van een kelderingan g in het trottoir aan de Catharinastraat 451. (Kampei. Rioleering en demping 378. Rang. Zie »Eigendommen".

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1896 | | pagina 8