X BLADWIJLER. BLADZ. Gezondheidscommissie. Benoeming leden 400. Grasgewas. Zie »Verpaclitingen". Grond. Zie «Eigendommen". Gymnasium. Zie «Onderwijs (Hooger)". Gymnastiek. Adres aan II. M. de koningin-regentes om ontheffing tot het geven van onderwijs in de vrije en orde oefeningen aan de openbare scholen 455. Heining. Zie «Muur". Hoofdelijke omslag. Brieven om inlichtingen en beschikkingen van de gedeputeerde staten in zake bezwaarschriften. 5, 29, (143, 352, 360, 372, 385, 413, 450. Wijziging verordening .12, 56. Bezwaarschriften aan den raad 16, 49, 219, 243, 301, (339, 348, 464. Staat oninbare posten .44 341. Derde aanvullingskohier, dienst 1895. .78, 112. Primitieve en eerste aanvullingskohieren, dienst 1896, (164, 191, 219, 225, 227. Vierde aanvullingskohier, dienst 1895 165, 170. Tweede 1896 413,415, 418. Hoogere burgerschool. Zie «Onderwijs (Middelbaar)".

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1896 | | pagina 10