BLADWIJZER. nLADZ. Aanbestedingen. Beschoeien badruimte vólksbadplaats 6, 49, 92. Vernieuwen gedeelte kaaimuur aan Nieuweweg 6, 49. Rioleeren, enz. van Tramsingel, Tweede Markstraat, Nieuwstraat, straatje tusschen Molenstraat en Oude Vest6, 49, 92. Leveren keien voor herstel bestratingen 7, 49, 93. Maken openbare waterplaatsen 7, 49, 93. Leveren ijzersteentegels7, 49, 93. Rioleeren en dempen Gampel 15, 30, 70, '110, 120. Maken gegoten ijzeren meerpalen 46. Leveren van kiezelzand 46. van steenslag en riviergrind. 46. van straatklinkers93. van eiken- en iepenhout voor brugdekken 120. van steenkolen voor verwarming gemeente- gebouwen 121. Rioleeren Nassaustraat, leggen rioolkolken Nieuwe Boschstraat, enz. ,211. Leveren cementsteenen beerputten school St. Joost 211. Nummeren der perceelen in de gemeente 239. Baggeren van 400 M3. specie239. Leveren haver, hooi en ligstroo 239. Bouwen kantoor gasfabriek. 261. Aanbesteding van schrijfbehoeften 328, 352. Onderhoud gemeentewerken en inrichtingen 367.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1897 | | pagina 3