BLADWIJZER. XV BLADZ. Oplichten politiepost314, 361. Politie-verordening. Zie Verordeningen®. Poortje. Zie »Eigendommen«. Portret. Te koop aanbieding portret van H. M. Koningin Wil- helmina47. Presentiegelden. Voorstel tot afschaffing der presentiegelden 310, 339. Raad. (Gemeente-) Heilgroet door den voorzitter3. Besloten vergaderingen 22, 35, 82, 104, 120, 140, 247, 281, 327, 414, 426. Kennisgeving ontslag als raadslid .86. Schorsing vergadering104, 230, 291. Verhindering tot bijwoning vergadering 37, 141, 201, 283. 293, 384. Inzending geloofsbrief door raadslid .214. Beëediging en installatie raadslid 231. Wijziging reglement van orde387. Reglement van orde. Zie »Raad. (Gemeente-) Reiniging. (Gemeente-) Veranda aan woning directenr gemeente-reiniging 315, 368. Benoeming leden commissie423. Rekening. (Gemeente-) Aanmerkingen op rekening 1896 door gedeputeerde staten144.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1898 | | pagina 15